Isolabella Herrvik

Powered by FoodTec

Vid bokning fler 10 personer - ring oss på 0498-400614

People
Date
Time

Välkommen att boka ditt bord!

Bordet disponeras i 2 timmar från den bokade tiden.
Vi släpper bordet 10 minuter efter avtalad tid om ingen dykt upp.


Open your Swish app to complete the payment.


SUCCESS !

Guests
Date
Time

Guest infomation
Booking infomation